Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

यस जिल्लामा सेवा गर्नु भएका स.प्र.जि.अ.ज्यूहरुको नामावली

सि.नं. नाम, थर बहाली रहेको अवधि कैफियत
देखि  सम्म
श्री कमलकान्त रेग्मी २०५१-०२-२९ २०५१-१२-१६  
श्री भीम प्रसाद अधिकारी २०५२-०९-१६ २०५३-११-०२  
श्री काली प्रसाद पराजुली २०५४-०१-२४ २०५५-०६-२८  
श्री महेश कुमार लम्साल २०५५-०८-१८ २०५६-१२-२९  
श्री राममणि पाेखरेल २०५७-०१-०४ २०५८-०४-२६  
श्री नन्दीकेशर त्रिपाठी २०५८-११-१९ २०६१-०७-१७  
श्री पवन सुवेदी २०६१-०८-२७ २०६३-०५-३१  
श्री कृष्णप्रसाद सुवेदी २०६३-०९-०९ २०६५-०९-२४  
श्री राजेन्द्र सिग्देल २०६५-११-१८ २०६६-११-२५  
१० श्री काशीराम शर्मा २०६६-११-२८ २०६९-०२-२७  
११ श्री चन्द्रकान्त न्याैपाने २०६९-०२-२८ २०६९-१२-२०  
१२ श्री सतिश कुमार भट्टराई २०७०-०१-०५ २०७०-११-११  
१३ श्री राेहिणी आचार्य २०७०-११-२१ २०७१-०६-०७  
१४ श्री मोहनमणि घिमिरे २०७१-०६-०८ हालसम्म