Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन

सि.नं.

स्थानीय तह

एम्बुलेन्स नं.

चालकको नाम थर

चालकको फोन नं.

एम्वुलेन्स संञ्चालक

कार्यालय/संस्था

खाँदबारी नगरपालिका

बा १९ च ९६८६

योगेन्द्र घले

9862033913

खाँदबारी न.पा.

खाँदबारी नगरपालिका

को १ झ 448

अम्बर ब. राई

9742010813

जिल्ला अस्पताल

खाँदबारी नगरपालिका

को २ च 2766

राज कु. तामाङ

9846675588

मनकामना अस्पताल

खाँदबारी नगरपालिका

को 1 च 9641

भिम ब. तामाङ

9742121222

गोपालभगत अस्पताल

खाँदबारी नगरपालिका

प्र.न.1-06001 च 0002

भुवन वि. क.

9852058564

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी

चैनपुर नगरपालिका

को १ झ 475

सुभाष श्रेष्ठ

9842962288

चैनपुर नगरपालिका

पाँचखपन नगरपालिका

को १ झ 634

भक्त ब. राई

9742084347

प्रा. स्वा. के., वाना

पाँचखपन नगरपालिका

को १ झ 338

सुजन थापा

9842114053

प्रा.स्वा.के., वाना

धर्मदेवी नगरपालिका

को १ झ 531

छविलाल महत

9840510067

स्वा.चौ. आँखिभुई

१०

मादी नगरपालिका

को १ झ 511

लेखनाथ खड्का

9811033002

मादी नगरपालिका

११

चिचिला गाउँपालिका

नु.अ.अ. बै.4039

(अस्थायी नम्बर प्लेट)

खेमराज राई

9742125125

चिचिला गाउँपालिका

१२

मकालु गाउँपालिका

को १ झ 602

धनराज तामाङ

9842099209

मकालु गाउँपालिका

१३

मकालु गाउँपालिका

को १ ओ १७

स्वातन्त्र बहादुर

९८६२२८०७०९

जे. पि. एसोसियट्स

१४ 

सिलिचोङ गाउँपालिका

प्र.न.1-0२001 ‍झ ७१२

अमल ब. राई

9741422256

सिलिचोङ गाउँपालिका

१५

सभापोखरी गाउँपालिका

को १ झ 601

आईतराज राई

9860769344

सभापोखरी गाउँपालिका