Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

सूचनाको हक सम्वन्धी प्रकाशित विवरण


मिति सूचनाको हक सम्वन्धी प्रकाशित विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-04-11 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सोको नियमावली २०६५ अनुसार सार्वजनिक निकायबाट सम्पन्न गरिएका कामहरु दफा ५(३) को (४) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक निकायले तीन/तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्ने ऐनको व्यवस्था अनुरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालय स
1 महिना अगाडी
2078-04-10 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभासँग सम्बन्धित मिति २०७८ बैशाख १ देखि असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण
1 महिना अगाडी
2078-02-20 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभासँग सम्बन्धित मिति २०७७ माघ १ देखि चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण
3 महिना अगाडी
2077-10-08 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभासँग सम्बन्धित मिति २०७७ कार्तिक १ देखि पौष मसान्तसम्मको प्रगति विवरण
8 महिना अगाडी
2077-09-21 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभासँग सम्बन्धित मिति २०७७ श्रावण १ देखि असोज मसान्तसम्मको प्रगति विवरण
8 महिना अगाडी