Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

मिति २०७७।०९।१३ गतेसम्मको राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता प्रगति ।

3 महिना अगाडी

2077-09-21


 

सि.नं. पालिकाको नाम राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण संकलन गरिएको संख्या कैफियत
 खाँदबारी नगरपालिका ११७५३  
 चैनपुर नगरपालिका १४४१९  
 मादी नगरपालिका ७५५४  
 धर्मदेवी नगरपालिका ८९०७  
 पाँचखपन नगरपालिका विवरण संकलन कार्य चलिरहेको ।  
 सिलिचोङ गाउँपालिका ४२९५  
 चिचिला गाउँपालिका २४३३  
 सभापोखरी गाउँपालिका ३२७०  
 मकालु गाउँपालिका ३१४९  
१०  भोटखोला गाउँपालिका विवरण संकलन कार्य चलिरहेको ।