Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

मिति २०७७।१०।०४ गतेसम्मको राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता प्रगति ।

3 महिना अगाडी

2077-09-21


 

सि.नं. पालिकाको नाम राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण संकलन गरिएको संख्या कैफियत
 खाँदबारी नगरपालिका ११७३९  
 चैनपुर नगरपालिका १४४२४  
 मादी नगरपालिका ७५१६  
 धर्मदेवी नगरपालिका ८९४५  
 पाँचखपन नगरपालिका ८०१२  
 सिलिचोङ गाउँपालिका ४२९५  
 चिचिला गाउँपालिका २९७४  
 सभापोखरी गाउँपालिका ४२७०  
 मकालु गाउँपालिका ३०४३  
१०  भोटखोला गाउँपालिका २३२१  
११ जिल्ला प्रशासन कार्यालय ५४४९