Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

कोभिड-१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पर्क व्यक्तिहरुको विवरण तथा सम्पर्क नम्बर

सि.नं.

सम्पर्क व्यक्ति

पद

ठेगाना

सम्पर्क नम्बर

1

सुजता पौडेल

नर्सिङ अधिकृत

जिल्ला अस्पताल, खाँदबारी

9852088884

2

रोषण श्रेष्ठ

जन स्वास्थ्य निरीक्षक

स्वास्थ्य कार्यालय, खाँदबारी

9852051561

3

दिलिप कुमार श्रेष्ठ

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख

खाँदबारी नगरपालिका

9852049335

4

फुर्पु भोटे

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख

भोटखोला गाउँपालिका

9741369174

5

विक्रम कुमाल

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख

मकालु गाउँपालिका

9862135970

6

जुद्ध बहादुर राई

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख

चिचिला गाउँपालिका

9845147101

7

दिपेन्द्र राई

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख

सिलिचोङ गाउँपालिका

9846786309

8

दिपा पोखरेल

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख

सभापोखरी गाउँपालिका

9852058141

9

घनेन्द्र पौडेली

सि.अ.हे.ब.

पाँचखपन नगरपालिका

9842204560

10

हिमालराज ढकाल

हेल्थ असिष्टेण्ट

चैनपुर नगरपालिका

9817381597

11

ज्ञानु श्रेष्ठ

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख

धर्मदेवी नगरपालिका

986087449

12

सुरेशराज दाहाल

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख

मादी नगरपालिका

9842596830