Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

सिलिचोङ गा.पा. वडा नं. १ बेसिन्दामा गएको पहिरो निरीक्षण ।