Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको अरुण तेश्रो जल विद्युत आयोजनाको निरीक्षण भ्रमण

प्रधानमन्त्रीको_अरुण_तेश्रो_जल_विद्युत_आयोजनाको_निरीक्षण.jpg
प्रधानमन्त्रीको अरुण तेश्रो जल विद्युत आयोजनाको निरीक्षण