Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्रीज्यू सहितको अरुण तेश्रो जल विद्युत आयोजनाको निरीक्षण भ्रमण

अरुण_तेश्रो_जल_विद्युत_आयोजनाको_निरीक्षण.jpg
अरुण तेश्रो जल विद्युत आयोजनाको प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई सहितको निरीक्षण