Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, संखुवासभाको निरीक्षण