Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नियमित कार्यालय प्रमुख बैठक

नियमित_कार्यालय_प्रमुख_बैठक.jpg
नियमित कार्यालय प्रमुख बैठक