Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

निर्माणाधिन कोभिड-१९ आइसोलेसन भवनको निरीक्षण

निर्माणाधिन_कोभिड_१९_आइसोलेसन_भवनको_निरीक्षण(1).jpg
निर्माणाधिन कोभिड-१९ आइसोलेसन भवनको निरीक्षण