Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र भवन स्थापनार्थ निरीक्षण

मुख्यमन्त्री_अन्यावश्यक_सेवा_केन्द्र_भवन_स्थापनार्थ_निरीक्षण(1).jpg
मुख्यमन्त्री अन्यावश्यक सेवा केन्द्र भवन स्थापनार्थ निरीक्षण