Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

कोभिड-१९ आइसोलेसन वार्ड निरीक्षण

कोभिड_१९_आइसोलेसन_वार्ड_निरीक्षण.jpg
कोभिड-१९ आइसोलेसन वार्ड निरीक्षण