Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम, सङ्खुवासभा