Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका यस जिल्लामा रहेका कार्यालयहरुको भौतिक सम्पत्तिहरुको विवरण