Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

यस जिल्लामा सेवा गर्नु भएका प्र.जि.अ.ज्यूहरुको नामावली


सि.नं. नाम, थर बहाल रहेको अवधि कैफियत
देखि सम्म
श्री जगन्नाथ भक्त श्रेष्ठ २०२८।१०। २०३१।०६।१३  
श्री डी.बी. भट्टराई (का.मु) २०३१।०७।१८ २०३१।०९।११  
श्री लक्ष्मण प्रसाद खरेल २०३१।०९।०२ २०३३।०५।०९  
श्री किरण कुमार शर्मा २०३३।०५।२५ २०३५।०४।१०  
श्री कलाधर शर्मा २०३५।०४।११ २०३८।०६।०४  
श्री डी.बी. भट्टराई २०३८।०६।०४ २०४०।११।१२  
श्री आत्माशर्मा चापागाई २०४०।११।२४ २०४२।११।१६  
श्री मदन प्रसाद अर्याल २०४२।११।१९ २०४५।०१।२५  
श्री जनक राज ढुंगाना २०४५।०१।२७ २०४६।०३।०३  
१० श्री नारायण प्रसाद ओझा २०४६।०४।३० २०४७।०४।०३  
११ श्री देवराज रेग्मी २०४७।०२।१० २०४८।०७।२३  
१२ श्री वैधनाथ मल्लिक २०४८।०८।२६ २०४९।०९।०५  
१३ श्री सुशील जंग बहादुर राणा २०४९।०९।२७ २०५१।११।०२  
१४ श्री गणेश प्रसाद ढकाल २०५१।११।१७ २०५२।०३।०४  
१५ श्री भरत मणी रिसाल २०५२।०३।१८ २०५२।०८।१५  
१६ श्री बैकुण्ठ बहादुर अधिकारी २०५२।०८।२० २०५३।०६।३०  
१७ श्री विष्णु प्रसाद अर्याल २०५३।११।०२ २०५४।०९।१४  
१८ श्री रामेश्वर प्रसाद घिमिरे २०५४।०९।२० २०५५।०६।०५  
१९ श्री राम कृष्ण भूर्तेल २०५५।०६।०६ २०५६।०८।१५  
२० श्री वसन्तराज भट्टराई २०५६।०८।२१ २०५७।०३।२८  
२१ श्री यादव प्रसाद ढुंगाना २०५७।०४।०३ २०५८।०३।३१  
२२ श्री नेत्र प्रसाद शर्मा २०५८।०४।०१ २०५८।१०।०५  
२३ श्री हरिकृष्ण खतिवडा २०५८।१०।२४ २०६२।०६।१९  
२४ श्री चिरञ्जीवी अधिकारी २०६२।०६।२३ २०६३।०३।२४  
२५ श्री मुकुन्द अधिकारी २०६३।०३।२५ २०६५।०७।०८  
२६ श्री तुलसी प्रसाद गौतम २०६५।०७।२० २०६६।०८।१०  
२७ श्री शत्रुध्न प्रसाद पुडासैनी २०६६।०८।२२ २०६६।१२।०४  
२८ श्री राजिव पोखरेल २०६६।१२।०५ २०६८।०३।०५  
२९ श्री कैलाशनाथ खरेल २०६८।०३।१७ २०६८।१०।२५  
३० श्री होम बहादुर खड्का २०६८।१०।२७ २०६८।१२।२०  
३१ श्री सीताराम कार्की २०६८।१२।२२ २०६९।०५।२२  
३२ श्री विष्णु कुमार कार्की २०६९।०६।१० २०७१।०१।२५  
३३ श्री नन्दीकेशर त्रिपाठी २०७१।०१।२९ २०७१।०८।१७  
३४ श्री गंगा बहादुर क्षेत्री २०७१।०८।१८ २०७३।०२।१९  
३५ श्री खुमकान्त आचार्य २०७३।०२।२१ २०७३।११।१६  
३६ श्री शिवराज जोशी २०७३।११।२३ २०७५।०१।१६  
३७ श्री गणेश वहादुर अधिकारी २०७५।०१।१९ २०७६।०१।०२  
३८ श्री जीवन प्रसाद दुलाल २०७६।०१।०२ हालसम्म