Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शान्ति, सुव्यवस्था तथा कानून र व्यवस्था