Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

यदु कुमार घिमिरे


यदु कुमार घिमिरे


यदु कुमार घिमिरे
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9842064616
बहाल मिति २०७४ असार ५