Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

समिरा गुरुङ


समिरा गुरुङ


समिरा गुरुङ
खरिदार

शाखा नागरिकता शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9842198264
बहाल मिति २०७५ पुष ११