Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

निमछिरी शेर्पा


निमछिरी शेर्पा


निमछिरी शेर्पा
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कम्पुटर शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल nimchhiri.sherpa88@gmail.com
सम्पर्क 9842301702
बहाल मिति २०७४ जेष्ठ २१