Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संखुवासभा

ठेगाना :

फोन नं : 029560134, 029560133

फ्याक्स : 029560533

इमेल : daosankhuwasabha@gmail.com

मातहतका कार्यालयहरु